KETOPRAK “JAKA TINGKIR NGRATU”

Jeneng asline yaiku Mas Karebet, putra saka Ki Ageng Pengging. Jeneng mau, asale saka bapakke nanggap wayang beber ngepasi laire Jaka Tingkir. Nalika Mas Karebet umur sepuluh taun, Ki Ageng Pengging diukum pati, merga dituduh mbrontak saka Kesultanan Demak. Ora sawetara suwe ibune uga seda. Banjur Mas Karebet dipek anak dening Nyi Ageng Tingkir. Dheweke pamit marang Nyi Ageng Tingkir saperlu meguru.

Mas Karebet nyinau ilmu agama. Dheweke meguru marang Sunan Kalijaga, banjur meguru maneh menyang Ki Ageng Sela. Dening Ki Ageng Sela, diaku anak lan digandeng sedulurke karo putu-putune yaiku Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan Lan Ki Panjawi. Jaka Tingkir lunga menyang Kasultanan Demak Bintoro. Ing Demak, dheweke mangggon ing omahe Kyai Gandamustaka (pamane Jaka Tingkir) kang dadi lurah ganjur (ngurusi mesjid). Dening Sultan Trenggana, Tingkir diangkat dadi lurah wiratamtama.

Ing sawijining dina, Kesultanan Demak nganakake sayembara milih prajurit. Tingkir kang diutus mbiji. Ana salah sijining calon prajurit kang rupane ala senengane pamer lan umuk, arane Dadungawuk Jaka Tingkir kang ora seneng marang calon prajurit iku banjur nguji kasektene, tanpa dinyana, Dadungawuk tiwas sanalika. Marga saka prastawa iku, Tingkir banjur ditundung saka Demak.

Jaka Tingkir banjur meguru marang Ki Ageng Banyubiru, Tingkir diwenehi lemah kang bisa ndadekake dheweke bisa katampa maneh ing Demak Bintoro. Saka Banyubiru Jaka Tingkir mangkat menyang Demak dikancani dening muride Ki Ageng Banyubiru kang aran Mas Manca, Mas Wila, lan Ki Wuragil.

Rombongane Jaka Tingkir ngliwati kali Kedung Srengenge nganggo getek Kyai Tambak Boro. Ing tengahing kali, rombongane Jaka Tingkir dicegat siluman baya. Kekarone adu kasekten, baya-baya padha kalah, banjur aweh pambiyantu marang rombongane Jaka Tingkir nganti tekan sebrange kali.

Tumekane ing Demak, Jaka Tingkir ngeculake kebo kang wis dileboni lemah ana kupinge lan digiring menyang lapangan. Kebo mau ngamuk ora karuan. Lan ora ana kang bisa ngadepi polahe. Sultan Trenggana kelingan marang kasektene Jaka Tingkir, lan ngutus prajurit supaya Jaka Tingkir bisa ngrampungi ontran-ontran mau. Ora angel anggone Jaka Tingkir ngalahake kebo mau. Marga saka tumindake, Sultan Demak ngangkat Tingkir dadi Lurah Tamtama maneh.

Kasektene Jaka Tingkir, ndadekake dheweke dadi bupati Pajang lan ganti jeneng dadi Adipati Hadiwijaya. Duwe bojo Ratu Mas Cempaka, putri saka Sultan Trenggana. Sawuse Sultan Trenggana seda ing taun 1546, putrane kang aran Sunan Prawoto ngganteni dadi ratu, ananging tiwas ing tangane Arya Penangsang kang isih kapetung sedulur saka Jipang. Aryo Penagsang uga mateni Pangeran Kalinyamat (putra mantu Sultan Trenggana kang dadi bupati Jepara).

Arya Penangsang ngirim utusan kangggo mateni Hadiwijaya ing Pajang, Ananging tekan Pajang utusane Arya Penangsang malah diladeni kanthi becik lan diwenehi hadiah. Ratu Kalinyamat njaluk Hadiwijaya supaya mateni Arya Penangsang, Ananging merga isih ana gandheng sedulur Hadiwijaya rumangsa pakewuh yen mateni kanthi cara terang-terangan.
Mula dheweke nganakake sayembara. Sapa kang bisa mateni Arya Penangsang, tanah Pati lan Mataram dadi duweke. Ki Ageng Pemanahan lan Ki Panjawi melu sayembara mau. Lan kang bisa niwasake Arya Penangsang yaiku Ki Juru Martani (ipene Ki Ageng Pemanahan).

Sawuse prastawa ing taun 1549 kasebut, Ratu Kalinyamat menehake Keraton Demak marang Hadiwijaya. Pusate dipindah ing Pajang lan Hadiwijaya dadi ratu kang sepisanan.Sultan Hadiwijaya uga ngangkat Mas Manca dadi patih kanthi gelar Patih Mancanegara, banjur Mas Wila lan Ki Wuragil didadekake menteri kanthi pangkat ngabehi.

Ki Panjawi antuk hadiah tanah Pati kanthi gelar Ki Ageng Pati. Ananging Ki Ageng Pemanahan isih nunggu merga Sultan Hadiwijaya ora age-age menehake tanah Mataram. Nganti taun 1556, tanah Mataram isih ditahan dening Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan pakewuh arep jaluk marang Hadiwijaya. Sunan Kalijaga kang ngerti kahanan mau, coba nengahi. Alesane Hadiwijaya ngenani hadiah tanah Mataram iku, amerga dheweke was sumelang krungu ramalane Sunan Prapen yen ing Mataram arep lair keraton kang bakale ngasorake Pajang.

Sunan Kalijaga mbujuk Hadiwijaya supaya netepi ing janji. Lan Pemanahan uga wajib sumpah prasetya mring Pajang. Ki Ageng Pemanahan jejuluk Ki Ageng Mataram, lan wajib ngadep mring Pajang.

Ki Ageng Pemanahan peputra Sutawijaya, kang ngganteni dheweke sawuse seda. Mataram ing tangane Sutawijaya saya makmur. Ananging Sutawijaya ora gelem menehi laporan uga ora gelem bayar pajek mring Pajang. Ing taun1582 Raden Pabelan (ponakane Sutawijaya) gawe geger ing taman kaputren Sekar Kedaton( anakke Hadiwijaya), Pabelan diukum pati, lan ramane kang aran Tumenggung Mayang disingkirke menyang Semarang. Ibune Pabelan (adhi saka Sutawijaya) njaluk pitulungan marang kangmase. Sutawijaya ngirim utusan supaya bisa nylametake Tumengggung Mayang saka paukuman. Tumindake Sutawijaya dianggep luuput dening Hadiwijaya, banjur Pajang nyerbu Mataram. Perang mau dimenangake dening pasukan Mataram. Sawuse kalah perang, Hadiwijaya kondur neng Pajang, nandang gerah, banjur seda lan disarekake ana ing Desa Butuh, Sragen.

Ana ing kraton, Lurah Ganjur langsung sungkem marang Sultan Demak lan nyuwun ngapura. Nanging Sultan Demak ngendika yen piyambake kesengsem karo Jaka Tingkir, lan ngangkat Jaka Tingkir dadi lurah prajurit pratama.

Ing sawijine dina, Sultan Demak perlu nambah 400 prajurit tamtama. Calo-calon lurah mau kudu wong sing kuwat, lan sigap. Ing pendapa Kraton Demak dibuka lamaran kango ndaftar prajurit tamtama. Salah sijine kang ndaftar yaiku Dadungawu. Dheweke jejaka saka desa sacedhake Kraton Demak. Praupane medeni, kumisi dawa, kurang tata krama, lan suba sita. Nanging Dadungawu ing desane terkenal dadi uwong kang kebal marang kabeh jenise gegaman, lan uwong kang sakti mandraguna.

Meruhi Dadungawu kang duweni sipat kang kaya ngono, Jaka Tingkir krasa ora seneng. Terus Jaka Tingkir nantang Dadungawu. Karo Jaka Tingkir, Dadungawu diuji nganggo sada kang ditujes karo godhong suruh. Ana ing tantangan mau, Dadung awu kalah lan dadi patine.

Sultan Demak kang mireng kabar mau nesu, geneya uwong kang ora salah kok dipateni. Jaka Tingkir kang rumamgsa salah, budhal saka Demak lan ngumbara saparan- paran. Jaka Tingkir tekan ing Desa Butuh lan maguru marang Ki Ageng Butuh. Sawise ilmu kang diduweni karo Ki Ageng Butuh wis diajarake kabeh marang Jaka Tingkir, dheweke didhawuhi supaya bali ngabdi marang Demak.

Ing alun-alun Kraton Demak ana kedadeyan kang medeni. Yaiku ana kebo kang lagi ngamuk ora ana prajurit apa dene uwong biyasa kang bisa ngalahake kebo mau. Sultan kang mirsani yen Jaka Tingkir ana ing pingir alun-alun, ngutus marang prajurite supaya mrentah marang Jaka Tingkir dikon ngalahake kebo mau. Jaka tingkir kang wis duweni ilmu kang akeh saka Ki Ageng Butuh, langsung maju ing tengah alun- alun lan dheweke gampang wae anggone ngalahake kebo mau.

Sultan Demak kang mirsani sekabehane, langsung dhawuhi Jaka Tingkir supaya sowan. Ana ing Kraton Demak, karo Sultan Demak kabeh salah kang wis tau digawe karo Jaka Tingkir dingapura, lan dheweke diangkat dadi lurah prajurit tamtama. Kanggo tandha pasrah marang Sultan Demak, Jaka Tingkir ngowahi kabeh sikape kang ala. Lan dadi lurah kang apik, tanggung jawag, pungkasane Jaka Tingkir dadi putra mantune Sultan Demak.

Silahkan nikmati dan undhuh MP3 Ketoprak Siswo Mudho “Joko Tingkir Ngratu” disini

Joko Tingkir Ngratu 01.mp3
Joko Tingkir Ngratu 02.mp3
Joko Tingkir Ngratu 03.mp3
Joko Tingkir Ngratu 04.mp3
Joko Tingkir Ngratu 05.mp3

Iklan

Tentang admin

Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.
Pos ini dipublikasikan di MP3 Ketoprak. Tandai permalink.

8 Balasan ke KETOPRAK “JAKA TINGKIR NGRATU”

 1. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next write ups thanks once again.

 2. echange de lien berkata:

  I was very happy to discover this site. I want to to thank you for ones
  time due to this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and I have you saved as a favorite
  to see new information on your web site.

 3. Sang berkata:

  Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good internet hosting provider at a honest
  price? Thank you, I appreciate it!

 4. 3ipka.net berkata:

  Проблемы Украины и решение 3ipka.net

  В Украине сходные оценки за удельным весом передовых технологий в
  экономической динамике с начала реформ представлены фрагментарно.

  Научно-технологическое эволюция отдельной страны обусловливается, прежде всего, действующими в ней приоритетами, средствами их достижения,
  которые измеряются результатами и масштабом их использования.
  При формировании ориентиров научно-технического
  развития для создания обещающого производственно-технологического потенциала значительную роль играет общегосударственная научно-техническая
  политика, который разрабатывается в рамках
  стратегии национального и межнационального развития (например,
  Европейский Союз).

  Итак, основные тенденции развития научно-технической сферы в Украине очутились противоположные тенденциям, которые сложились в развитых странах.
  Их можно изменить только после появления положительных изменений в самой экономике.

  Академический сектор науки должен активно
  постигать прикладную часть. А
  для этого большие фирмы должны поддерживать как отраслевую науку, так и заключать долгосрочные контракты
  с университетами и институтами.

  Необходимо обеспечить ориентацию субъектов экономики на разработку и освоение комплексных технологий, с наименьшыми потерями потенциала, которые обеспечивают согласование собственно технологии, техники
  и оборудование, организованной
  работы и правления на стойкий выпуск
  продукции в широком диапазоне мощностей с одинаковой эффективностью.

  такую ориентацию государство может поддерживать за счет налоговых льгот и льготных
  условий финансирования (кредитование).
  Внедрений комплексных технологий по
  обещающым направлениям развития производственно-технологической
  структуры экономики будет
  содействовать не только
  возрастанию эффективности производства, но и ликвидации.

 5. The exterior is definitely a good black, generating it frustrating inn ordesr to see all
  the coffee which you have spilled on it in the past, and it doesn’t
  really come separate, therefore besides the filter
  basket and the cooking pot, your don’t need to worry about cleansing it.
  I’d feel extremely amazed provided you can find this particular Western fold Easy
  – Drip 10-cup coffee maker for purchase anyplace, however you might
  be ready to obtain an utilized any using the internet, perhaps on craigslist, e – Bay,
  or Bid – Cactus.

 6. für den Fall, dass sie sind diie Foto Fanatic , Würde statt break und Emotionen und die Lust fürdie Sie Peek süß sie könnten potenziell wählen
  Sie Foto. Polohemd Lacoste jeden Tag Siesond Erfahrungmit viele Entscheidungen für die am letzten Änderungen wie unsere Zukunft zeigtup.
  Studenten getin moveHard als Teil der auswählen undauch
  immer sehr konzentriert, uund auchh sehr vorsicutig außerdem dain Sie
  jederbeste Kunst Class da die kann guide siein create in
  wegzu Umzug in Richtung mehr Karriere dain
  extrem Führendes erreichbnare und machbar system.

 7. http://Xoops.ws/ berkata:

  Fashion trotzem und auchmode Bekleidung sind wirklich steti vuel mehr
  sie erforderlich als Folge der übermode weiß.
  dies könnte eher ein ziemlich bekanntemode Verschleiß in Asien, diese Tage obwohl historische Vergangenheitvon von Salwar Kameez bis
  Spaghetti-träger -Oberteile jackenartiges Datumin Jahre spine.
  Lacoste bilig akzeptiert in die Hollywood set,
  sowieder typische folk neigen zuu Einfache Geldbörse Größe Fangzähne diedurchgeführt an
  jedem Ort,das sind wirklich oftausgestattet als Teil der Lust Bekleidung auch.

  als Teil der übermäßige, darüber hinaus, sie
  target health-related Inhalt, Programmierung und Tipps
  und Rat.

 8. bayu berkata:

  Saya mau tanya watak watak tokohnya apa saja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s