Piwulang Macapat

Macapat kaperang dadi 11 tembang yaiku pocung, Gambuh, Sinom, Mijil, Dhandang Gula, Asmarandhana, Megatruh, Kinanthi, Durma, Pangkur lan Maskumambang. Kabeh nduweni sipat kang beda-beda.

1. Maskumambang :

Gambarake jabang bayi sing isih ono kandhutane ibune, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripe ngambang nyang kandhutane ibune.

2. Mijil :

ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita.

3. Kinanthi

saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya.

4. Sinom

tegese kanoman, minangka kalodhangan sing paling penting kanggone remaja supaya bisa ngangsu kawruh sak akeh-akehe.

5. Asmaradana

tegese rasa tresna, tresna marang liyan ( priya lan wanita lan kosok baline ) kang kabeh mau wis dadi kodrat Ilahi.

6. Gambuh

saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yen wis jumbuh / sarujuk njur digathukake antarane priya lan wanita sing padha nduweni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.

7. Dandanggula

Nggambarake uripe wong kang lagi seneng-senenge, apa kang digayuh biso kasembadan. Kelakon duwe sisihan / keluarga, duwe anak, urip cukup kanggo sak kaluarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula.

8. Durma

Saka tembung darma / weweh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripe, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyane kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepengin darma / weweh marang sapadha – padha. Kabeh mau disengkuyung uga saka piwulange agama lan watak sosiale manungsa.

9. Pangkur

Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin weweh marang sapadha – padha.

10.Megatruh

Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wancine katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa.

11.Pocung / Pucung

Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durunge dikubur.

Sumangga para kadang sutrisna Budaya Jawa, tinimbang nglamun ora ana paedhahe banjur mikir sing ora-ora, sing kepenak ura-ura sinambi mangan tela, dasare omahe ndesa, bisa kanggo cegah meleke mata, lan cegah wong sing arep nggawe ala.

Meniko Link Undhuh Video 27 Tulodho Sekar Macapat lan  ing ngandap meniko daftar audio MP3 27 Tulodho Sekar Macapat.
01 Pocung Slendro Manyuro.mp3
02 Pocung Gliyung Pelog Nem.mp3
03 Pocung Pelog Barang.mp3
04 Kinanthi Slendro Sanga.mp3
05 Kinanthi Pelog Nem.mp3
06 Kinanthi Pelog Barang.mp3
07 Mijil Gagadwaspa Slendro Miring.mp3
08 Mijil Pelog Nem.mp3
09 Durma Gagadan Slendro Sanga.mp3
10 Durma Pelog Barang.mp3
11 Asmaradana Kasepuhan Slendro Miring.mp3
12 Asmaradana Pelog Barang.mp3
13 Pangkur Laras Slendro.mp3
14 Pangkur Gagad Kasmaran Pelog Nem.mp3
15 Sinom Grandhel Pelog Nem.mp3
25 Megatruh Dhudhukwuluh Slendro Sanga.mp3
26 Megatruh Malatsih Pelog Nem.mp3
24 Maskumambang Pelog Nem.mp3
21 Gambuh Buminatan Pelog Barang.mp3
22 Gambuh Slendro Manyuro.mp3
20 Gambuh Pelog Nem.mp3
23 Maskumambang Buminata Slendro Sanga.mp3
18 Dandanggula Slendro Sanga.mp3
19 Dandanggula Pelog Barang.mp3
17 Sinom Pelog Barang.mp3
16 Sinom Malatsih Parijatha Slendro Sanga.mp3
27 Megatruh Pelog Barang.mp3

Tentang admin

Sesuatu yang baik, belum tentu benar. Sesuatu yang benar, belum tentu baik. Sesuatu yang bagus, belum tentu berharga. Sesuatu yang berharga/berguna, belum tentu bagus.
Pos ini dipublikasikan di Budaya Jawa dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s